A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Опорний заклад - навчально-виховний комплекс Асканія-Нова "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад - гімназія" Асканія-Нова селищної ради
ОЗ НВК Асканія-Нова-гімназія

Інформаційна картка учасника конкурсу Шапошнікової О.В.

Дата: 28.10.2020 12:19
Кількість переглядів: 597

 

Інформаційна картка *

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»

в номінації «Трудове навчання»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Шапошнікова Ольга Володимирівна

Посада (відповідно до запису в трудовій книжці)

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до статуту)

Опорний заклад - навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний навчальний заклад - гімназія" Асканія-Нова селищної ради Херсонської області

Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання)

повна  вища освіта; Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської, 1998

Самоосвіта (зазначається за останні 3 роки в порядку зменшення за категоріями: очні, дистанційні курси; конференції, семінари; конкурси тощо)

 • Очні курси:
 • свідоцтво про підвищення кваліфікації видано   15.07.2017р., реєстраційний №СП 358304471913-17 ДНВЗ «Університет менеджменту освіти», за фахом  «Директор ЗНЗ з проблем забезпечення фінансово - господарської діяльності»;
 • Міжнародна практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (автор доповіді  «Використання сучасних інформаційних засобів на уроках»), 2017р.
 • Міжнародна практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» 26-27.11.2017р. м. Львів (автор статті «Маркетингова політика комунікацій для покращення фінансового забезпечення опорної школи»)
 • Учасник  круглого столу «Український вчитель у дзеркалі всеукраїнського опитування за методологією TALIS» 31.01.2018 року, Інститут вищої освіти НАПН України.
 • Форум Liberal arts: Лідерство в освіті, 05.10.2019р. (учасник) https://www.facebook.com/stories/?card_id=UzpfSVNDOjgwMTE5MjY4MDYzOTYzNg%3D%3D
 • Обласний науково-практичний семінар «Інтегровані уроки образотворчого мистецтва та технологій як ефективне середовище естетичного компоненту розвитку учнівської молоді»; сертифікат №3879 (наказ №87 від 15.11.2019р. , КВНЗ ХАНО)
 • Навчання з 28.02.2020 – 02.03.2020р. за освітньою програмою «Інклюзивне навчання: сутність, принципи, переваги»;сертифікат серія НТ-0251-20
 • Творча майстерня (м.Львів) – 24 години теоретично-практичних занять «Розвиток компетентностей демократичного громадянства» (використання інтерактивних методів навчання, розробка та адаптація інтерактивних вправ); сертифікат від 01.07.2019р. ІD OJJ6YFFHKG, від програми «Демократична школа»
 • https://drive.google.com/drive/my-drive
 • свідоцтво про підвищення кваліфікації від 23.10.2020р. ХА №02139794/015352-20 (КВНЗ ХАНО) за фахом заступників директора з НВР, вчителів образотворчого мистецтва

Дистанційне навчання:

 • Онлайн-курс від Академії цифрового розвитку (60 годин) «Додатки Google в освітній діяльності» з 01-31.10.2019; сертифікат № БЦ – С- 4745
 • Семінар «Інтерактивної  школи творчого вчителя» (категорія – трудове навчання, зимова сесія 16-28 січня 2017р.), напрям «Візуалізація засобом підручника при вивченні матеріалу з трудового навчання»;

сертифікат №208381.

 • Вебінар «Використання сервісу Zoom  для проведення дистанційних занять»;

свідоцтво №В250 -814193 https://award.naurok.com.ua/awards/__custom/webinar250814199.pdf

 • Курс (80 годин) « Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»  освітня платформа Prometheus, сертифікат від 08.12.2019р.

https://drive.google.com/drive/my-drive

Педагогічний стаж

28 років

Кваліфікаційна категорія

Вища

Педагогічне звання (за наявності)

Учитель-методист

Науковий ступінь (за наявності)

немає

Посилання на відеорезюме (для учасників третього туру)

 

Педагогічна ідея

«Постійно винаходити, пробувати, вдосконалюватися і вдосконалюватись – ось єдиний курс учительського життя»

К.Д.Ушинський

Я погоджуюсь із думкою, що потрібно навчатися впродовж всього життя, щодня відкривати в собі щось нове.

Швидко змінюється світ, нам вчителям завжди потрібно йти в ногу з часом,  змінювати підходи до викладання, бути мобільними.

Вважаю, завдання вчителя - це не тільки передача знань, умінь і навичок, а й усебічний розвиток здібностей та можливостей здобувачів освіти, виховання активного, відповідального, свідомого громадянина країни, який буде ініціативним і підприємливим,  здатним втілювати задуми у життя.

Суть моєї педагогічної ідеї - «Формування ініціативності і підприємливості здобувачів освіти в сучасному трудовому навчанні». Під час реалізації ідеї: вчитель - це помічник, а учень - співавтор, активний учасник освітнього процесу. Мотив учителя - відкритість, співпраця, підтримка особистої ініціативи учня. Мотив учня - творення особистого досвіду, пізнання, співробітництво. Тому приділяю велику увагу формуванню та розвитку наступних компетенцій: дослідницьких (проєкти, досліди, експерименти); мовних (аргументувати свою позицію, точку зору); розумових (виділяти головне, робити висновки); ціннісно-смислових (ставити цілі, відповідати за свої рішення); загальнокультурних (стежити за своїм здоров'ям, слухати і чути, проявляти толерантність, пізнавати себе та інших).    

Моя  педагогічна мета - підтримати в учнів жагу до знань, розвинути і зберегти, вселити віру в себе, в свої сили на шляху до мети.       

Для реалізації поставленої мети   використовую інтерактивну та пошукову діяльність учнів практично на всіх етапах роботи над творчим проєктом. У своїй роботі обираю модель уроку, яка включає три компоненти і дозволяє вчителю виконувати роль тьютора: активізація (очікування, окреслення мети), усвідомлення (змістовно-пошукова діяльність), рефлексія (системно-узагальнююча діяльність).

Зміст трудового навчання має чітко виражену прикладну спрямованість, тому формування ключових компетентностей на уроках реалізується через практичні форми і методи навчання. Результатом роботи є створення учнями міні-проєктів, головна мета яких - розвиток креативних здібностей, самостійне вирішення проблемних питань.

На мою думку, практичному спрямуванню сприятиме використання таких інтерактивних методів і технік, як дискусії, робота в групах, індивідуальна робота, мозковий штурм, «мікрофон», інтерв’ю, генерування ідей, метод візуалізації (фокальних об’єктів) тощо, практичні завдання і ситуації, наближені до реальних. Розвитку творчості сприятимуть такі форми роботи, як створення творчих проєктів, залучення учнів до самостійної та групової пошукової діяльності, робота з джерелами інформації з використанням сучасних інтернет-засобів комунікації.

Обґрунтовуючи сутність моєї педагогічної ідеї, хочу зазначити, що компетентність «ініціативність і підприємливість» означає здатність особи втілювати задуми в життя. Вона охоплює такі аспекти, як креативність, потяг до інновацій і вміння ризикувати, а також здатність планувати заходи і реалізувати їх. Щоб зорієнтувати здобувачів освіти з даного питання  ціленаправлено проводжу уроки трудового навчання з підприємницьким тлом (проєкт – результат - аналіз проєкту (виріб, витрати, розрахунок прибутку і таке інше)). Вважаю, що творення підприємницького тла можливо на будь-якому уроці через зміст і форму за допомогою інтерактивних методів, через проєктні технології і «когнітивні гачки» та звертання до досвіду здобувачів освіти, через відповідні форми оцінювання. З досвіду роботи, хочу додати, що інтегрованість змісту уроку - важливий чинник творення підприємницької компетентності.

Креативність, інноваційність, здатність ризикувати, а також планувати заходи, які допоможуть досягти окреслених цілей, - це вміння, на які є найбільший запит роботодавців і які життєво необхідні для розвитку сучасної економіки. Такі вміння допоможуть планувати свою діяльність, робити вагомі кроки для втілення планів у життя, передбачати ризики, оцінювати їх, використовувати шанси, в майбутньому відкрити власну справу, створювати речі своїми руками, вклавши в них частинку душі, та робити світ прекрасним. У глобалізованому світі, де переважає масове виробництво, вироби, створені індивідуально, в одному екземплярі, часто з національним колоритом, користуються більшим попитом. Підприємливі особи стають успішними значною мірою завдяки власній креативності. Розвиток розумових компетентностей творчого мислення повинне привести до здатності ініціювати у самого себе процес мотивації. Існують техніки тренування творчого мислення: «Штурм питань» (питання повинні стосуватися звичайних, буденних, на перший погляд нецікавих тем), пошук асоціацій, абстрагування, операції проведення творчої дедукції (дедуктивне мислення), вправи і прийоми «Що було б, якби…»«Наслідки»,  операції індуктивного мислення (проведення аналогій)  - бачити по-іншому.

Найчастіше використовую під час проведення уроків з підприємницьким тлом техніку, яка називається SWOT-аналіз (аналіз СВОТ), широко використовується y менеджменті. Вона допомагає провести внутрішній і зовнішній аналіз організації в процесі планування, особливо y стратегічному плануванні, коли необхідно визначити діагноз процесів та структур і передбачити майбутній стан речей (оцінити шанси на існування, спроектувати розвиток).

Скорочення СВОТ (англ. SWOT) - це перші літери чотирьох англійських слів:

 • STRENGTHS (сильні сторони)
 • WEAKNESSES (слабкі сторони)
 • OPPORTUNITIES (можливості)
 • THREATS (загрози)

Дана техніка використовується тоді, коли проблематика занять пов’язана з роздумами над впровадженням певних змін або якщо необхідно оцінити прийняте рішення.  Пропоную, щоб кожен учасник самостійно провів аналіз СВОТ. Цю техніку також використовую для роботи в групі, члени якої спільно аналізують проблемну ситуацію. Також можна створити чотири команди, кожна з яких працюватиме над одним із чотирьох питань аналізу. Для здобувачів освіти стає зрозуміло, що перед тим, як прийняти рішення, необхідно розглянути всі «за» і «проти»; вміють подати відповідні аргументи, які підтверджують їхню позицію.

Що слід узяти до уваги:

 • «Сильні сторони» та «можливості» повинні показати всі позитивні аспекти. «Слабкі сторони» та «загрози» звертають увагу на негативні аспекти ситуації.
 • Важливо відшукати рівновагу між позитивними й негативними аргументами. Це допоможе уникнути перебільшеного оптимізму або песимізму.
 • Необхідно чітко формулювати всі думки.
 • Аргументи впорядковують від найсильнішого до найслабшого. Після обговорення необхідно залишити найсильніші аргументи на завершення. Це «козирна карта», яку слід підготувати і мати під рукою, якщо намагаємося когось переконати.

Але все ж таки під час проведення уроків з підприємницьким тлом  надаю перевагу методу - «Мозковий штурм», хоча він і не новий, «Все нове – це добре забуте старе!», але за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій стає осучасненим, він дає змогу за короткий час отримати велику кількість різноманітних рішень поставленої проблеми. Його можна застосовувати тоді, коли ми зацікавлені у пошуку практичного вирішення даного питання і втіленні нашого задуму в життя, а також у тому випадку (що під час уроку трапляється частіше), коли ми хочемо спонукати групу до творчого мислення, показуючи, як багато існує різноманітних рішень поставленої проблеми.

          На мій погляд, основні переваги «Мозкового штурму»:

 • В його результаті виникає багато високоякісних ідей. Надихаючи один одного, учасники занять приймають набагато більше рішень, ніж їм вдалося б виробити, якби кожен працював індивідуально.
 • Сприйняття всіх ідей зменшує небезпеку проґавити цінне рішення.
 • Метод підсилює креативність групи, навчаючи водночас слухати один одного і стримуватись від критики чужих висловлювань.
 • Метод легкий у застосуванні, не вимагає технічного обладнання і спеціальної підготовки.

Робота за допомогою цих методів передбачає зміну ролі вчителя, який перестає бути особою, що викладає «лише істинну правду», а потім про неї «питає». Вчитель стає особою, яка організовує освітній досвід учнів у відкритій атмосфері обміну поглядами. Тут він часто відходить від форми роботи з цілим класом на користь самостійної роботи учнів або роботи в малих групах. Деякі з цих методів вимагають від учителя спеціальної підготовки, але досягнуті результати вартують цього.

Мені здається, систематичне використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій - надійний фундамент для розвитку життєвої компетентності учнів.

Результатом моєї роботи над ідеєю є створення і використання в освітньому процесі комп’ютерних тестів, діагностуючих методик контролю для оцінки рівня навчальних досягнень учнів, відеоуроків, мультимедійних презентацій; проведення уроків трудового навчання з  використанням сучасних комунікаційних засобів, ресурсів і сервісів Інтернету (kahoot, padlet, сервісів  Googl, learningApps.org). А також одним із улюблених видів роботи для учнів є віртуальні екскурсії - дієвий засіб популяризації навчання, науки та культури. Завдяки розвитку сучасних цифрових технологій відвідування найкращих музеїв світу, майстерень з різних ремесл стало реальністю.

Вважаю, результат роботи вчителя - це досягнення його учнів, їх перемоги та результат дитячої діяльності. Мої учні - постійні учасники та переможці або призери різноманітних районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів, олімпіад.

У своїй роботі керуюсь принципом - «Допомогти дитині знайти свій ключ до успіху в майбутньому!».

Мої вихованці стали архітекторами, дизайнерами, вчителями, економістами, підприємцями - це теж результат моєї роботи, яким я пишаюсь.

Вища нагорода для вчителя  - це успіхі та досягнення його учнів!

 

 

* Формат інформаційної картки не змінювати


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень